การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


ระเบียบ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เรื่อง เอกสารแนบ docsortข้อบังคับ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เรื่อง เอกสารแนบ docsortคำสั่งและประกาศ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เรื่อง เอกสารแนบ docsort
08/03/2556
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : -
หัวเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
เนื้อเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖
25560308
31/07/2549
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : -
หัวเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ พ.ศ.2549
เนื้อเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
25490731
18/06/2550
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : -
หัวเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
เนื้อเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
25500618
02/04/2550
ปี พ.ศ. ที่ประกาศใช้ : -
หัวเรื่อง : ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เนื้อเรื่อง : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

25500402
กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 59554