การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการการติดตาม ความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ขอ ข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการ docsort
9/02/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ กษิดิศ วัชรพรรณ
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์000000009/02/2560
30/09/2559
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ เพ็ญศรี บางบอน
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2559093030/09/2559
30/05/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ ขวัญมิ่ง คำประเสริฐ
สังกัดคณะ : วิทยาการจัดการ
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2560053030/05/2560
29/03/2560
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอตำแหน่ง : อาจารย์ วีรพล ดิษเกษม
สังกัดคณะ : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการที่ขอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์2560032929/03/2560

กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 45032