ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์


วัน/เดือน/ปี เรื่อง เอกสารแนบ docsort
09/04/2562
หัวเรื่อง : การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เนื้อเรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

25620409
06/07/2560
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื้อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25600706
29/06/2560
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เนื้อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25600629
20/06/2560
หัวเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื้อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25600620
21/01/2559
หัวเรื่อง : แนวทางการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ปี2558
เนื้อเรื่อง : แนวทางการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ปี2558
25590121
20/02/2558
หัวเรื่อง : พิธีขอขมาอโหสิกรรม
เนื้อเรื่อง : เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล รองอธิการบดี นำผู้เข้าร่วมบรรพชา-อุปสมบทในโครงการ พระนครธรรม เฉลิมฉลอง 123 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เดินตามรอยฝ่ายละอองธุลีพระบาท...สู่แดนพุทธภูมิ ครั้งที่ 5 ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ทำพิธีขอขมาอโหสิกรรมต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดี เป็นผู้แทนของสภามหาวิทยาลัยรับการขอขมาอโหสิกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25580220
16/01/2558
หัวเรื่อง : นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติคุณบัตรในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เนื้อเรื่อง : นายมีชัย ฤชุพันธ์ แสดงความยินดีและมอบเกียรติคุณบัตรแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดี ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สาขาการบริหารการศึกษาและพัฒนาองค์กร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง ของคณะกรรมการรางวัลไทยและมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และมอบเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
- 25580116
28/03/2557
หัวเรื่อง : สภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีแก่นักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายของมหาวิทยาลัย
เนื้อเรื่อง : 21 มีนาคม 2557 ทีมนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย มรภ.พระนคร เข้ารับเกียรติบัตรจาก นาย มีชัย ฤชุพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยในการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
25570328
21/09/2556
หัวเรื่อง : กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน
เนื้อเรื่อง : สภามหาวิทยาลัยกำหนดนัดหมายการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2556 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย
- 25560921
20/07/2556
หัวเรื่อง : พระนคร+ราชนครินทร์ ประชุมร่วม 2 สภา
เนื้อเรื่อง :ข่าวจากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

25560720
30/05/2556
หัวเรื่อง : ภาพจากหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 5 เมษายน 2555
เนื้อเรื่อง : มรภ พระนคร ระดมนักวิจัย พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม่ เพื่อพร้อมแข่งขันในอาเซียน
25560530
30/05/2556
หัวเรื่อง : ภาพจากหนังสือพิมพ์ข่ีาวสด วันที่ 6 เมษายน 2555
เนื้อเรื่อง : มรภ พระนคร ระดมนักวิจัย พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยแนวใหม่ เพื่อพร้อมแข่งขันในอาเซียน
25560530
20/04/2556
หัวเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายธุรกิจและการลงทุน
เนื้อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายธุรกิจและการลงทุน
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

- 25560420
20/04/2556
หัวเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556
เนื้อเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัย

- 25560420

ข่าวกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เรื่อง เอกสารแนบ docsort
20/02/2558
หัวเรื่อง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการยกย่องเกียรติคุณ
เนื้อเรื่อง : นายมีชัย ฤชุพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในนามของสภามหาวิทยาลัย และประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นประธานมอบ ดอกไม้ แสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ในโอกาศได้รับรางวัลบุคคลเกีียรติยศแห่งปี ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีการฝึกหัดครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
25580220
กำหนดการกิจกรรม

สถิติผู้เข้าชมTotal views: 59554